-
Etusivu
Hallitus ja Yhteystiedot
Liity jäseneksi
Kilpailut ja kilpailuluvat
Toiminta ja tapahtumat
Säännöt
Tietoa seuran jäsenille
LinkitTapahtumat ja toiminta
Seura järjestää tapahtumia ja muuta mukavaa niin jäsenilleen kuin myös muille heppahöperöille. Ohjelmassa on ollut mm laskiasirieha, matka Apassionataan, Halloween- ja pikkujoulujuhlat, sekä vuosittainen retki Kalajoen Venetsialaisiin.

Seuralla on omia koulutettuja hevoskerho-ohjaajia jotka kärjestävät Jäälintallilla hevoskerhoja ja hevosenhoitokursseja.


VALMENNUSTUKI:

Jäälin Ratsastajat ry myöntää valmennustukea jäsenilleen vuoden aikana tapahtuneista valmennuksista ja kilpailumaksuista hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa hallitukselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä sähköpostiosoitteeseen hallitus@jaalinratsastajat.net.
Tuet myönnetään takautuvasti seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Jäälin Ratsastajien jäsenet voivat hakea tukea tavoitteelliseen valmentautumiseen alla kuvattujen ohjeiden mukaan:
Valmennustuki on ratsastajakohtainen ja saadakseen valmennustuen, on jäsenen oltava ollut sekä Jäälin Ratsastajien täys- tai perhejäsen kuluvana vuonna että oltava täysi tai perhejäsen myös seuraavana vuonna (kun tukihakemus jätetään).
Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot ja tilinumero, lyhyet perustelut tuen saamiseen (esimerkiksi mihin valmentautumisella on tähdätty ja mitä kehitystä valmennusten myötä on tapahtunut), tiedot valmennuksista joihin tukea haetaan, valmennusten ajankohdat, tiedot valmentajasta, sekä selvitys valmennusten kustannuksista.
Hakijalla tulee olla esittää kuitit valmennuksista, joihin hän hakee tukea. Tukea voi hakea myös valmennuksiin joita ratsastaja on maksanut kokonaan tai osittain Jäälin Ratsastajien talkoopisteillä.
Tukea myönnetään seuraavilla perusteilla budjetin sallimissa rajoissa:
Valmennustukea myönnetään tavoitteelliseen harrastamiseen; tavoitteena voi olla esimerkiksi kilpaileminen tai muuten itsensä kehittäminen ratsastajana.
Valmentajien on oltava koulutettuja tehtäväänsä (esimerkiksi ratsastuksenohjaaja, -opettaja tai valmentajatutkinnon suorittanut), tai oman kokemuksensa kautta pätevöityneitä (esimerkiksi pitkään kansallisella / kv-tasolla kilpaillut henkilö tai muutoin yleisesti tunnettu valmentaja).
Valmennustukea voidaan yhdelle ratsastajalle myöntää budjetin sallimissa rajoissa enintään 10 euroa / valmennuskerta, kuitenkin enintään 60 euroa vuodessa.
Valmennustukea ei myönnetä ratsastuskoulun tunneille osallistumiseen.
Jäälin Ratsastajat ry tukee jäsenistönsä tavoitteellista ratsastusurheilun harrastamista myöntämällä tukea valmentautumiseen. Tukea myönnetään vuosittain budjetin sallimissa rajoissa tuen myöntämisen edellytykset täyttäville jäsenille hakemusten perusteella.
Valmennustuen myöntämisperusteita ja määriä voidaan tarkistaa vuosittain. Jäälin Ratsastajat ry myös varaa oikeiden olla myöntämättä tukia, mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia ei tule tai seuran taloudellinen tilanne ei salli tukien myöntämistä. Tukea ei myöskään makseta valmennuksiin, joita Jäälin Ratsastajat ry tukee jo muulla tavoin.